Материали 1-10 от 157

Експериментални епидемиологични проучвания Рандомизирани клинични изпитания Приложение на интервеционните епидемиологични проучвания в клиничната медицина и общественото здраве 10 стр.
Здравно възпитание 9 стр.

Здравно възпитание

В условията на динамични социално- икономически процеси в обществения живот и непрестанно развиващи се технологии необходимостта от съвременна, актуална и изчерпателна информация за фактите и събитията от заобикалящата ни действителност се явяват съществе
sqlll
1
Характеристика на професията на здравния мениджър 2 стр.

Характеристика на професията на здравния мениджър

Здравният мениджмънт е свързан с вземане на решения, на базата на научно обоснован анализ, за възможностите на организацията, при ефективно използване на ресурсите, в определено време и пространство, да предостави достатъчни по количество и качество...
daniche90
1