Материали 21-30 от 61

Типове и структури на международните системи 7 стр.

Типове и структури на международните системи

Понятието "системност" е основно в теорията на международните отношения. То създава фундамента, върху който се изграждат представите за разнообразните международни взаимоотношения. При анализа на състоянията на системата на МО винаги трябва да с
dannyboy
0