Материали 41-50 от 43

Мита и митническа политика 8 стр.

Мита и митническа политика

Митническа политика съвкупност от дейности и механизми, призвани да регулират външно- търговския обмен и да защитават националната икономика от конкуренцията на по- евтини стоки и услуги от чужбина...
admin
2