Материали 1-10 от 46

Анализ на търговските взаимоотношения между България и страните членки на ЦЕФТА 33 стр.

Анализ на търговските взаимоотношения между България и страните членки на ЦЕФТА

На 17 юли 1998 год. се подписа споразумение за влизането ни в ЦЕФТА. За това допринесе факта, че бяха изчистени някои спорни моменти от двустранните ни отношения с Полша. На практика членството на Република България е осъществено от 01.01.1999 год....
nerven
4 0
Видове информационни системи 5 стр.

Видове информационни системи

Според обслужваното управленско равнище ИС биват: за оперативно, за тактическо и за подпомагане на стратегическото управление. ИС за стратегическо ниво трябва да се насочи към бъдещото развитие на обекта...
gecata_maina
5 0
Въздействие на общата митническа политика върху сигурността в България 92 стр.

Въздействие на общата митническа политика върху сигурността в България

Все по-активното участие на България в световната търговска система, задълбочаването на международните връзки и ускоряването на външнотърговския обмен, изискват провеждането на адекватна митническа политика и на тази основа ефективна митническа администра
ivan40
0 0
Възможности на складове от митнически контрол за внос на стоки от азиатски пазари 10 стр.

Възможности на складове от митнически контрол за внос на стоки от азиатски пазари

Контролът заема най-голямата част от митническата политика. Митническият контрол е отношение между държавата и данъкоплатците с което се цели спазването и коригирането на митническата политика...
gecata_maina
0 0
Възникване развитие и организация на митническия контрол осъществяван от митническата администрация в Република България 56 стр.

Възникване, развитие и организация на митническия контрол, осъществяван от митническата администрация в Република България

Проблемите на митническия контрол са били актуални за цялото съществуване на България, след придобиване на независимост и суверенитет...
cblock
0 0
Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите 7 стр.

Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите

Закона за контрол върху наркотичните вещесва и прекурсорите се състои от девет глави. Както в повечето закони първа глава е озаглавена с класическото "общи положения"...
ivan40
2 0
Информационно осигуряване на митническия разузнавателен процес 93 стр.

Информационно осигуряване на митническия разузнавателен процес

Изходни данни: инструкции на OLAF за персонала, относно процедурите по разследване, митническо право, митническо и финансово разузнаване, правилник за приложение на закона за митниците, Шенгенска информационна система...
aronn
9 1