Материали 1-10 от 81

Казус за есеистичен анализ и интерпретация по quotБизнес етикаquot - колата quotФордquot 5 стр.

Казус за есеистичен анализ и интерпретация по "Бизнес етика" - колата "Форд"

В настоящата разработка ще бъде направен анализ на конкретната ситуация от зададения казус през призмата на теорията за бизнес етиката в организациите. Въпросът, на който избрах да отговоря, е първият от поставените...
dannyboy
0
Същност видовe и хaрaктeрни особeности нa бизнeс срeдaтa нa съврeмeнния eтaп в Бългaрия 11 стр.

Същност, видовe и хaрaктeрни особeности нa бизнeс срeдaтa нa съврeмeнния eтaп в Бългaрия

Бизнeс срeдaтa в Бългaрия e широко дискутирaн aктуaлeн проблeм в съврeмeннaтa бългaрскa рeaлност. Сaмото понятиe бизнeс обaчe e достa относитeлно, тaкa чe зa цeлитe нa нaстоящия aнaлиз e добрe зa сe зaпочнe с изяснявaнeто му...
nerven
0
Бизнес анализът като антикризисен инструмент 5 стр.

Бизнес анализът като антикризисен инструмент

Бизнес анализът на фирмената дейност, разбиран и анализиран както на макроравнище на обкръжаващата фирмата среда, но така също и свързан с вътрешните фактори на влияние в самата фирма, е предпоставка за нейната ефективност и пазарна...
daniche90
1