Материали 91-100 от 261

Деца с умствена изостаналост 9 стр.

Деца с умствена изостаналост

Един от проблемите, с които се занимава специалната педагогика, е развитието на деца с умствена изостаналост. Обръща се внимание на това как се развива неговата личност и как това развитие се променя в зависимост от характера на обучението...
messi
5
Олигофрения 13 стр.

Олигофрения

Както вече знаем от общото определение при класификацията на дефектологията. Олигофрения обхваща всички случаи на обща психическа недоразвитост или дефективност, които означаваме с научния термин олигофрения...
gecata_maina
0
Социални програми за хора с детска церебрална парализааутизъм слухово-говорни и зрителни нарушения 5 стр.

Социални програми за хора с детска церебрална парализа,аутизъм, слухово-говорни и зрителни нарушения

Хората с детска церебрална парализа, аутизъм, слухово – говорни и зрителни нарушения притежават същите права и отговорности, както всички останали хора. Въпреки това те са изправени пред по- широк кръг от пречки за постигане на равни възможности...
nerven
0
Диагностика на дете със СОП 7 стр.

Диагностика на дете със СОП

Детето е общително и любвеобилно. Лесно се сприятелява с други деца и има много приятели.лесно се мотивира за работа,но бързо се разсейва. Емоционално стабилен е и много любопитен. СЕамооценката е зависима от чуждата оценка на поведението...
gecata_maina
8
Проект за създаване на компютърна зала в училище 4 стр.

Проект за създаване на компютърна зала в училище

Промените в пазарните условия наложиха преструктуриране на местната икономика. Основните сектори,успешно развиващи се в новата среда,са електроника и машиностроене,дървопреработване и производство на мебели,строителство,търговия и други...
nerven
0