Материали 1-10 от 1115

Розовата долина 39 стр.

Розовата долина

Розовата долина е област в България, намираща се южно от Стара планина и северно от Сърнена Средна гора, получила названието си в средата на 19-ти век от традициите в отглеждането на маслодайна роза.
0
Създаване и маркетинг на туристически продукт quotБанско-Разлог-Добринище-Вихрен-Добърскоquot 48 стр.

Създаване и маркетинг на туристически продукт "Банско-Разлог-Добринище-Вихрен-Добърско"

Описателна концепция: цел на създаването на туристически продукт. През последните няколко години в България се наблюдава изключителна динамика в развитието на туристическия пазар...
the_magicer
0
Комплексен реинжинеринг на туристическа фирма 20 стр.

Комплексен реинжинеринг на туристическа фирма

курсовата работа разглежда туристическа фирма с клон в гр. Банско, нейните мисия и визия, както и анализ на проблемите на мениджмънта на фирмата, предлага план за реинженеринг на някои от дейностите на фирмата с цел подобряване на финансовия резултат...
daniche90
1
Конкурентоспособност в туризма на община Кюстендил 12 стр.

Конкурентоспособност в туризма на община Кюстендил

Разгледани са силните и слабите страни на община Кюстендил за развитието на туризма в региона. Наличието на минерални извори, подходящ релеф за ски и планински туризъм са средводещите налични ресурси за подсилване на туристическото търсене...
aronn
0
Регионална география на туристическите дестинации 11 стр.

Регионална география на туристическите дестинации

Международният туризъм продължава да е най-приложимото средство за културен обмен. Той дава достъп до традициите и атмосферата от миналото, до ценностите и особеностите на съвременния бит в туристическата дестинация...
silviQ
0
Обслужване при система All inclusive 7 стр.

Обслужване при система All inclusive

Системата ол‘инклузив като такава се появява през 60-те години на миналия век, а днес се използва в голям мащаб навсякъде по света. системата се състой от пакет с фиксирана цена, в който се включват храна, напитки, настаняване и други допълнителни..
silviQ
1