Тестове 51-60 от 166

Анализ на стопанската дейност
18въпр.

Анализ на стопанската дейност

Примерен изпитен тест по Анализ на стопанската дейност. Въпросите са съставени по лекциите на доц. д-р Николай Тенев, ПУ "Паисий Хилендарски", всеки от тях изисква един верен отговор.
  • 331
Трудност:
38%