Други

Как да заключим папка/директория?

Как да заключим папкадиректория
(0 от 0 гласували)

 

Как да заключим на папка/директория?

 

Метода е тестван на:

 • Windows XP
 • Windows Vista
 • Windows 7
  1. Създайте нова папка/директория.
  2. Отворете Notepad копирайте текста по долу в Notepad запаметете файла File->Sava As, файла трябва да е с разширение BAT (имена_файла.BAT). Файла да бъде запаметен в папката която създадохте.

Quote:
Quote: cls
@ECHO OFF
title Folder Private
if EXIST "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}" goto UNLOCK
if NOT EXIST Private goto MDLOCKER
:CONFIRM
echo Are you sure you want to lock the folder(Y/N)
set/p "cho=>"
if %cho%==Y goto LOCK
if %cho%==y goto LOCK
if %cho%==n goto END
if %cho%==N goto END
echo Invalid choice.
goto CONFIRM
:LOCK
ren Private "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}"
attrib +h +s "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}"
echo Folder locked
goto End
:UNLOCK
echo Enter password to unlock folder
set/p "pass=>"
if NOT %pass%==password_here goto FAIL
attrib -h -s "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}"
ren "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}" Private
echo Folder Unlocked successfully
goto End
:FAIL
echo Invalid password
goto end
:MDLOCKER
md Private
echo Private created successfully
goto End
:End

 1. Може да изтеглите готовия BAT файл от тук
 2. Отидете на 23 ред и на мястото на password_here сложете вашата парола.
 3. Запазате промените и затворете файла.
 4. Стартирайте locker.bat, до него ще видите нова папка с име Private. Вкарайте всичко което искате да скриете в тази папка Pivate.
 5. Стартирайте отново locker.bat - ще се покаже Windows конзолата и ще ви пита дали наистина искате да заключите папката натиснете "y" и папката ще изчезне.
 6. Ако искате да отключите папката, стартирайте отново файла locker.bat сега трябва да въведете паролата си и ако тя е вярна папката ще се покаже.
Как да заключим папка/директория?

Коментари