Отчитане на паричните средства и краткосрочните инвестиции

Пар. средства представляват краткотрайни активи в парични наличности или в парични еквиваленти. Пар. наличности са касовите наличности ибанковите депозити в лв. и във валута по разплащателни...

Всички оферти наЕдно място!

Информация и рейтинг

Дата: 2010-06-13
Тип: Лекция
Предмет: Счетоводство
Страници: 4 стр.
Размер: 0.00 B
Рейтинг:
Сподели:

0

Свален

0

Рейтинг

Прочетен

Published by

mOn

Всички оферти наЕдно място!
Document loading..