Материали 81-90 от 2550

Тероризмът предизвикателството пред ХХІ век 100 стр.

Тероризмът – предизвикателството пред ХХІ век

Целта на настоящата разработка е да се изследва същността и развитието на тероризма, да се докаже, че днес той представлява стратегическа заплаха за сигурността и на тази основа да се формулират направленията за борбата с него...
ivan40
1
Здравен проект за quotМБАЛ Пловдивquot АД 17 стр.

Здравен проект за "МБАЛ – Пловдив" АД

Все по-голяма става ролята на интензивната медицина и реанимацията в съвременния свят на оскъдни ресурси и растящи заплахи за общественото здраве. Бързите темпове на урбанизация, механизация на труда, растящото битово и улично насилие...
the_magicer
0
Комплексна рехабилитация при коксартроза 32 стр.

Комплексна рехабилитация при коксартроза

Коксартрозата е хронично артрозно заболяване на тазобедрената става, като характерните изменения започват от хрущялите, като по-късно засягат костите и ставно - връзковия апарат на ставата. Тя заема първо място по инвалидност от дегенеративните ставни заб
nikyto
4
Дислексия-специфично нарушение на способността за учене 3 стр.

Дислексия-специфично нарушение на способността за учене

Дислексията се определя като специфично нарушение на способността за учене, свързано с процесите на преработка на информацията, което ограничава придобиването и развитието на грамотността и води до несъответствие между очакваните за възрастта и реалните п
marea
0