Материали 71-80 от 3313

Емитивен туристически пазар 8 стр.

Емитивен туристически пазар

Причината за изборът ни на национален емитивен туристически пазар на Гръцката република е породена от няколко причини. Една от тях е многовековната история и интересна култура на страната, последвани от благоприятно й разположение в югоизточната част...
lubega
0
Научен статут на ПДИН Обект и предмет 7 стр.

Научен статут на ПДИН. Обект и предмет

Обектът на педагогиката на интелектуална недостатъчност се откроява в два основни аспекта - от гледна точка на спецификата на състоянията, подлежащи на рехабилитация и според възможностите и позициите на конкретния индивид в диференцираната...
lubega
1
Изследване действието на социалната власт при продажбите 5 стр.

Изследване действието на социалната власт при продажбите

Влезте в ролята на таен клиент и се опитайте да разпознаете прилагането спрямо вас на някоя (а може и няколко едновременно) от стратегиите за продажби. Анализирайте как сте се почувствали и защо сте реагирали по даден начин...
messi
3
Екзистенциална философия Прдставители и основни цели 20 стр.

Екзистенциална философия. Прдставители и основни цели

Екзистенциализма е едно от най-влиятелните философски движения през първата половина на 20 век. Той се рапространява след първата световна война в германия, в периода на втората световна война във франция, а след Втората световна война и в останалите...
ivan40
1