Материали 91-100 от 418

Проблемът със самотата в майце си и към брата си 2 стр.

Проблемът със самотата в "майце си" и "към брата си"

"Майце си" и "Към брата си" са едни от първите творби на Христо Ботев. В тях лирическия герой общува с най-близките си хора - майка и другар, споделя разочарованията си, поривите и вълненията си....
lubega
7
Природата и човекът в поезията на Лилиев 1 стр.

Природата и човекът в поезията на Лилиев

Поезията на Лилиев се отличава с изобразяване на природата в друго духовно измерение. Стиховете му са вдъхновяващи, мелодични изпълнени с разнообразни картини, отразяващи моментните му настроения...
ndoe
1
ТермохимияТоплинен ефект на химичната реакция Закони в термохимиятаТермохимични изчисления 25 стр.

Термохимия.Топлинен ефект на химичната реакция. Закони в термохимията.Термохимични изчисления

Химичните процеси протичат с отделяне или поглъщане на енергия във вид на топлина или светлина. При реакциите отделяне на горива отделената енергия има по-съществено значение за практиката от вида на продуктите, които се получават...
aronn
0