Материали 1-10 от 171

Програмите на ЕС-отворени за България 6 стр.

Програмите на ЕС-отворени за България

Европейският съюз е най-динамично развиващата се интеграционна структура през последните шейсет години. Историята му е толкова богата и пъстра, че е трудно да бъде проследена. Европейският съюз предоставя специфична целева финансова помощ на
totazu1706-1
0
Социални дестинации и етнически стереотипи за малцинствата в България 25 стр.

Социални дестинации и етнически стереотипи за малцинствата в България

Социални стереотипи – обобщени представи на дадена социална група по отношение на друга социална група, които може да имат както позитивен, така и негативен аспект...
ivan40
0