Материали 41-50 от 82

Начално обучение по футбол 3 стр.

Начално обучение по футбол

При подбора на футболисти специалистите трябва да осигурят голям брой от играчи в групите за начална подготовка. Това създава реални възможности за известна част от подбраните играчи да отговарят на...
ivan40
1
Начално разучаване на индивидуален пробив към коша с дрибъл 8 стр.

Начално разучаване на индивидуален пробив към коша с дрибъл

Задълбочено разучаване на групови тактически действия в нападение при числено превъзходство на нападателите. Тактически действия за получаване на топката – чрез "V"-образен прорез...
rusev02
2
Обществена функция на спорта 5 стр.

Обществена функция на спорта

Спорта без съмнение има голямо значение за обществото, но преди да разгледам този проблем в изложението си, първо ще се спра на понятието образование. То обхваща от една страна преподаването от учителя...
admin
1
Основи на научноизследователската работа 5 стр.

Основи на научноизследователската работа

Опознаването на видовете изследвания има съществено значение за физкултурната наука и практика. Видове изследвания-във вътршно научната сфера(изследва човека);във външно научната сфера(материална база,кадри,техника);констатиращи(чрез тях се установява...
admin
2