Материали 1-10 от 82

Кинезитерапия в късен следоперативен приод при трималеоларна фрактура на глезенна става 19 стр.

Кинезитерапия в късен следоперативен приод при трималеоларна фрактура на глезенна става

Под счупване на глезенна става се разбират всички увреди дистално от метаепифиза на големия и малкия пищял. По-голяма част от тези увреди са вътреставни - засягат глезенната или така наречената горна скочна става. Трималеоларната фрактура засяга...
admin
7
Пищов по ТМСТ 8 стр.

Пищов по ТМСТ

Една от главните социални функции на спорта в съвременното общество е неговата биоадаптационна и психорегулативна роля, което осигурява на индивида необходимата му степен на двигателната активност...
mOn
7
Кинезитерапия 28 стр.

Кинезитерапия

Кинезитерапията се базира на постиженията на всички останали медицински дисциплини и на теорията и методиката на физическото възпитание. Като наука има свои обект, предмет, задачи и методи на изследване...
ndoe
6