Материали 91-100 от 108

Пътнически превози в автомобилния транспорт 14 стр.

Пътнически превози в автомобилния транспорт

Автобусния транспорт е най-ефективен в малките и средните градове, а също и в крайградското съобщение, където се формират сравнително малки пътникопотоци и другите видове транспорт се оказват неефективни
mOn
1
Развитие на логистичния пазар в България 8 стр.

Развитие на логистичния пазар в България

В понятието „логистика” както в миналото, така и сега се влага различен смисъл и съдържание. Етимологията на думата „логистика” съвсем не е еднозначна поради това, че има корени в различни езици...
admin
2
Анализ на дейността на транспортна фирма Бултранс 17 стр.

Анализ на дейността на транспортна фирма „Бултранс”

Финансови активи и паричните средства. Стандартните стойности са коефициент на бърза ликвидност – изразява възможността за погасяване на краткосрочните задължения при мобилизация на събираемите краткосрочни вземания...
admin
5
Предмет на икономическата теория 7 стр.

Предмет на икономическата теория

Същността на общата икономика засяга човека – обществото. Икономиката засяга ежедневието ни, потребителите. Поради тази причина основните понятия на икономиката трябва да са достъпни за обикновения човек...
admin
2