Материали 51-60 от 108

Структурен анализ на метални материали 5 стр.

“Структурен анализ на метални материали”

Изучаване на методите за изследване на структурата на метала. Изучаване на характерни структури и дефекти върху образци от черни и цветни метали, получени в резултат на различни обработки.
messi
1
Преоценка на ДМА 6 стр.

Преоценка на ДМА

След първоначалното придобиване на ДМА по преценка на предприятието се подлагат на преоценки, за да не се получава съществена разлика между балансовата и справедливата им стойност в края на отчетния период...
gecata_maina
1
Организационни структури на управление на инфраструктурните предприятия 14 стр.

Организационни структури на управление на инфраструктурните предприятия

1. Определение на понятието железопътна инфраструктура съгласно закона за железопътния транспорт 2. Управление на железопътната инфраструктура 3. Управление на железопътната инфраструктура в България
emoto_92
0
Класическите системи за управление и сигнализация на комутационните апарати които се управляват дистанционно техните вторични схеми блокировки и тяхното разнообразие в зависимост от наложилите се ситуации 71 стр.

Класичес–ките системи за управление и сигнализация на комутационните апарати които се управляват дистанционно, техните вторични схеми, блокировки и тяхното разнообразие в зависимост от наложилите се ситуации.

Системите за управление на електрическите централи и подстанции представляват комплекс от технически средства за водене на техните технологични процеси при всички режими с определени технико-икономически показатели.
rusev02
0