Материали 11-20 от 93

ОПАЗВАНЕ НА ИСТОРИЧЕСКИТЕ ДОКУМЕНТИ КАТ ОЧАСТ ОТ КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО В ПЕРИОДА ОТ ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 1878 ДО КРАЯ НА ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА 1945 Г 8 стр.

ОПАЗВАНЕ НА ИСТОРИЧЕСКИТЕ ДОКУМЕНТИ КАТ ОЧАСТ ОТ КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО В ПЕРИОДА ОТ ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 1878 ДО КРАЯ НА ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА 1945 Г.

Българското културно-историческо наследство е богато и разнообразно. То е ценно достояние до културно-историческите ценности.
messi
0
ИСТОРИЯ НА КНИГАТА В ПРЕИОДА МЕЖДУ ДВЕТЕ СВЕТОВНИ ВОЙНИ 1918 1939 28 стр.

ИСТОРИЯ НА КНИГАТА В ПРЕИОДА МЕЖДУ ДВЕТЕ СВЕТОВНИ ВОЙНИ (1918 – 1939)

В установената форма на отделните букви правата линия, дъгата и окръжността, съпоставени помежду си, заемат характерни положения и изпълняват различни функции.
messi
0
ЕФЕКТИВНОСТ НА УПРАВЛЕНСКАТА ДЕЙНОСТ ПРИОРИТЕТИ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ВРЕМЕТО 3 стр.

ЕФЕКТИВНОСТ НА УПРАВЛЕНСКАТА ДЕЙНОСТ. ПРИОРИТЕТИ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ВРЕМЕТО

Успеха на всяка организация зависи от работата на ръководителя. Задачите на ръководителя на всяка компания са ефективно да използва съвременните технологии .......
messi
0
Информационни технологии в отбраната и сигурността 11 стр.

Информационни технологии в отбраната и сигурността

В 21в. информационните технологии са изключително актуална тема. Информационните технологии навлизат във всички сфери на живота, като изключение от това не прави и разузнаването...
ndoe
3
Сравнителен анализ на Е-порталите на Министерствата на Отбраната на Република България и Англия 23 стр.

Сравнителен анализ на Е-порталите на Министерствата на Отбраната на Република България и Англия

Във военната наука отбрана се нарича изкуството на предотвратяване на завоюване на територия от противника. Най-често се осъществява чрез фортификации.
pelikan
0
Народно читалище Георги Тодоров - гр Белица 15 стр.

Народно читалище "Георги Тодоров" - гр. Белица

Българското читалище е институция, която заема особено място в нашата история и обособяване на култура. Читалищата в България са проявявали способността да оцеляват при всички изпитания на историята и превратностите в обществено-политическия ни живот...
gecata_maina
1
Западно европейска литература 10 стр.

Западно европейска литература

В течение на много дълъг период от време, може би през цялата епоха на класицизма от ХVІ до XVІІ век, безспорните собственици на езика във Франция са писателите, като се изключат проповедниците и юристите, никой друг не е говорил....
silviQ
1
СЪВРЕМЕННАТА БИБЛИОТЕКА КАТО РЕАВТОМАТИЗИРАН СИСТЕМЕН ПРОЕКТ 8 стр.

СЪВРЕМЕННАТА БИБЛИОТЕКА КАТО РЕАВТОМАТИЗИРАН СИСТЕМЕН ПРОЕКТ

Ролята на библиотеките за развитието на личността и общностите е ясно определена в директивните и програмните документи на Европейската комисия и Съвета на Европа.
rusev02
25