Материали 41-50 от 93

Кабелни системи използвани за изграждане на локални мрежи 14 стр.

Кабелни системи, използвани за изграждане на локални мрежи

Целта на тази курсова работа е да представи видовете кабели, използвани при изграждане на локални мрежи. За тази цел различните видове кабели ще бъдат описани и сравннени последователно.
ndoe
0
Събиране на маркетингова информация в интернет 13 стр.

Събиране на маркетингова информация в интернет

Първият етап във всяка бизнес начинание е проучването на пазара, като преди всичко трябва да е ясно какво се търси. Също така за маркетолога е важно да е убеден, че евентуалната целева група има достатъчно умения и интереси, за да използва редовно Интерне
nezabravima
0
Лекции по Управление на човешки ресурси 38 стр.

Лекции по Управление на човешки ресурси

Условия за възникване на науките за управлението. Счита се, че науките за управление са най-голямата иновация на ХХ век (според Питър Дракър – смятан за "баща", т.е създател на науките за управление)...
loli
1
Единен европейски вътрешен пазар 16 стр.

Единен европейски вътрешен пазар

Единният вътрешен пазар (ЕВП) на страните членки на Европейския съюз, е резултат от задълбочаване на икономическата интеграция, започнала още през 50-те години на миналия век. На 25 март 1957г.в Рим са подписани Договорите за създаване на Европейската...
silviQ
1
Маркетинг микс за издателство 10 стр.

Маркетинг – микс (за издателство)

В издателския отрасъл както и във всички останали отрасли, маркетинговата концепция е философия на бизнеса,която определя маркетинга като процес, ориентиран към търсенето на купувачите, удовлетворяването на техните потребности и задържането им...
silviQ
0