Материали 41-50 от 1555

Многоагентни системи за охранителни цели Агент Видове агенти Класификации 16 стр.

Многоагентни системи за охранителни цели. Агент. Видове агенти. Класификации

Агент е компютърна система ситуирана в определена среда, която е способна на автономни действия, с цел решаване на поставените при проектирането й цели...
gecata_maina
0
Екологичен контрол с лабораторни методи Инфрачервена и раманова спектрометрия 8 стр.

Екологичен контрол с лабораторни методи. Инфрачервена и раманова спектрометрия

Предметът, който има инфрачервената спектрометрия и задачите, които разрешава са пряко свързани с изучаването и анализирането на абсорбционните молекулни спектри на веществата, които се формират при абсорбирането на кванти с дадена енергия...
gecata_maina
0