Материали 71-80 от 2106

Анализ на търговията на дребно в Германия 27 стр.

Анализ на търговията на дребно в Германия

Курсова работа на тема "Анализ на търговията на дребно в Германия". Търговията е бранш със сериозен принос за създаване на брутната добавена стойност на икономиката на Германия...
ivan40
0
Маркетингово изледване на Самсунг 26 стр.

Маркетингово изледване на Самсунг

На 1 март 1938 г. основателят и председател на компанията, Бюнг Чул Лий, започва бизнес в Таегу, съсредоточен главно върху търговия за износ, продажби на сушена риба, зеленчуци и плодове в манджурия и Пекин...
lubega
2
Финансиране на иновационната дейност на бизнес организациите по линия на специални програми на ЕС 16 стр.

Финансиране на иновационната дейност на бизнес организациите по линия на специални програми на ЕС

Важна роля във финансирането на изследователската и иновационната дейност на бизнеса в България играят няколко алтернативни публични източника: програми на ЕС, каквито са рамковата програма "Хоризонт 2020"...
lubega
0
Счетоводен баланс на предприятието и неговия анализ 13 стр.

Счетоводен баланс на предприятието и неговия анализ

Отчетността има отдавнашни традиции. Тя възниква в дълбока древност заедно с появата и развитието на обществения живот и на материалното производство като негова основа, за да задоволи определени обективно съществуващи потребности...
cblock
2
Курсова работа Екологична оценка на България 15 стр.

Курсова работа Екологична оценка на България

Съвременната екологична политика обхваща седем ключови области: замърсяване на въздуха, рециклиране на отпадъци, управление на ресурси, защита на почвите, градска екология, разумна употреба на пестициди и морска екология...
the_magicer
1
Регионлни системи за сигрнст - развитие на Люксембург 13 стр.

Регионлни системи за сигрнст - развитие на Люксембург

В съвременния глобален свят, все по-важно за компаниите, които действат на международно ниво е да се оцени привлекателността на държави или пазари. Люксембург има много да предложи в това отношение. В сравненията с други страни това е място за правене...
nerven
0