Материали 31-40 от 933

Проучване на общественото мнение за хуманно отглеждане на пернати животни 13 стр.

Проучване на общественото мнение за хуманно отглеждане на пернати животни

Около великденските празници темата за цената на яйцата стана още по-актуална. Нововъведените мерки от Европейският съюз за "щастливи кокошки" се отразиха с пълна сила върху цените на яйцата, а това доведе до спекулации с цените на козун
ivan40
0
Максимални потоци в графи 18 стр.

Максимални потоци в графи

Потокът задава начин за пренос на обекти от един връх на графа в друг по неговите дъги (или ребра). Началния връх, от който започва този пренос на количества, се нарича източник и обикновено се обозначава със s....
nerven
0
Антантата и Първата световна война 11 стр.

Антантата и Първата световна война

Двуполюсният модел като система на международни отношения. От 90-те години на XIX до 90 години на XX век в рамките на 100 години ние приемаме, че международни oтношения влизат в третата система, в която дипломация вече в полюсна комплекция...
gecata_maina
0
Приоритети във външната политика на Франция в системата Реалполитик 11 стр.

Приоритети във външната политика на Франция в системата Реалполитик

Системата Реалполитик е полицентрична. Структурира се върху равновесието на силите и не извежда нито една от държавите в позицията на свръхзначимост...
silviQ
0
Понятието църковно право през Средновековието 14 стр.

Понятието църковно право през Средновековието

Векове наред културно-политическата същност на повечето европейски народи, включително и на българския, се изгражда под силното въздействие на християнството като религия и на християнската църква...
ndoe
0