Материали 61-70 от 934

Приемното семейство в България роля и функции 62 стр.

Приемното семейство в България – роля и функции

Целта и задачите на изследването ще се постигнат на базата на задълбочено проучване на литература по проблема, извършване на сравнителен и критичен анализ и ще се достигне до формулиране на основни изводи и заключения...
the_magicer
0
Девиантно поведение при децата 64 стр.

Девиантно поведение при децата

Обект на изследването са мерките и дейностите за противодействие на асоциалните и девиантни прояви на малолетните и непълнолетни. Предмет на изследването е процесът на тяхното реализиране...
messi
0
Особености на психологическото развитие на децата с умствена изостаналост 65 стр.

Особености на психологическото развитие на децата с умствена изостаналост

Предмет е: особеностите на мотивирането за игра на деца с умствена изостаналост Целта е: Изучаването на особеностите на мотивирането за игра на деца с умствена изостаналост...
lubega
1
quotПростотатаquot на неразвитите общества и племето като феномен на миналото съществуващо в историята на културната антропология 7 стр.

"Простотата" на неразвитите общества и племето като феномен на миналото, съществуващо в историята на културната антропология

Според антропологията възникването на племената е опит за адаптация към среда с изобилни, но неконтролируеми и непредсказуеми ресурси....
aronn
0
Дидактическото познание и категорията quotобучениеquot 4 стр.

Дидактическото познание и категорията "обучение"

Същност на дидактиката като научен дял на педагогиката. Категорията "обучение" и нейните компоненти. Единство на преподаване, учене, учебно съдържание в обучението. Що е дидактика? Дидактиката е научна област...
dannyboy
0
Езерата-блата Алепу и Аркутино 5 стр.

Езерата-блата Алепу и Аркутино

Между град Созопол и устието на река Резовска се намират блатата Алепу и Аркутино. Алепу и Аркутино са две лагуни, отделени от морето чрез обширни пясъчни коси. Тези блата създават красиви плажове по Южното Черноморие...
daniche90
1