Материали 71-80 от 933

Електронен документ и електронен подпис 8 стр.

Електронен документ и електронен подпис

Процесът по създаване електронно общество и на електронно правителство, като част от него е основен елемент от цялостната реформа на българската държавна администрация и се основава на Стратегията за модернизиране на държавната администрация...
messi
1
Екзистенциализмът като естествено развитие на познанието за човека 8 стр.

Екзистенциализмът като естествено развитие на познанието за човека

Екзистенциализмът като философско направление интегрира в човека синтезираните послания на миналото, които са достатъчни той да направи изводи в каква посока иска да развие вече "съзнателното" си съществуване....
lubega
0
Съдебна реформа на правителството на БЗНС 10 стр.

Съдебна реформа на правителството на БЗНС

Съдебната реформа на БЗНС се проявява в приемането на закони, с които се цели да се поевтини правораздаването, да се ускори решаването на гражданските и наказателни дела, като същевременно се утвърждава добро правосъдие...
nerven
0
Пазарна структура и съвършена конкуренция Монополистична конкуренция и олигопол 12 стр.

Пазарна структура и съвършена конкуренция. Монополистична конкуренция и олигопол.

В средствата за информация често се появяват реклами, които наред с афиширане на качествата на дадена стока се стремят да ни убедят, че цените са "напълно конкурентни", а това означава, че и условията на продажба са такива...
aronn
0
Митът като проявление на сакралното 8 стр.

Митът като проявление на сакралното

Разбираемо е защо митът се превръща в най-мощния стимул, който ще служи за опора на всички поколения. Представата, че се появяваш на този свят и автоматично се озоваваш беззащитен пред колосалните трудности се заменя с усещането, че човек преминава...
cblock
0