Материали 1-10 от 933

Отчет за преддипломен стаж в застрахователно дружество 15 стр.

Отчет за преддипломен стаж в застрахователно дружество

Описание на преминат преддипломен стаж, проведен в Застрахователно дружество "Евроинс" АД. Съдържа: Обща информация за застрахователното дружество. Предмет на дейност. Организационна структура. Описание на бизнес средата. Описание на отдела...
mOn
29
Задачи по социология на правото 4 стр.

Задачи по социология на правото

Задача 1.Анализ на собственото и индивидуалното правно съзнание. Задача 2. Анализ на таблицата на Мертън за конформното девиантното поведение. Задача 3. Каква методика на извадката е използвана във всяко едно от трите изследвания към приложенията...
ivan40
17
Сравнителен анализ на влиянието на БВП върху равнището на СРЗ за страната 12 стр.

Сравнителен анализ на влиянието на БВП върху равнището на СРЗ за страната

Същност и функции на работната заплата; данни за средната работна заплата за периода 1990-2010 г. БВП като основен макроикономически измерител. Анализ на растежа на БВП и размера на СРЗ за посочения период...
messi
14
Педагогически стратегии за работа с деца с аутизъм в предучилищна възраст 82 стр.

Педагогически стратегии за работа с деца с аутизъм в предучилищна възраст

Тезата, която лежи в основата на тази дипломна работа е, че съществуват терапии, благодарение на които при ранно диагностициране и навременна интервенция, индивидите с аутистично разстройство могат да получат добри шансове...
admin
12