Материали 71-80 от 621

Как виждам своя принос за физическото развитие и физическата дееспособност на учениците от I - IV клас 3 стр.

Как виждам своя принос за физическото развитие и физическата дееспособност на учениците от I - IV клас

Физическата култура е част от общата човешка култура, чрез нея съдим за нивото на здравето, за състоянието на физическото развитие, за физическата дееспособност и за физическото образование, както и за масовостта на спорта...
lubega
0
Социология - quotСамоубийствотоquot от Емил Дюркем 3 стр.

Социология - "Самоубийството" от Емил Дюркем

В реферата е направена класификация на съчинението на Емил Дюкрем - "Самоубийството". В него са разгледани различните типове самоубийства, като за всяко е написано каква е причината човек да посегне на собствения си живот...
cblock
0
Здравословни и безопасни условия на труд с бои лепила и разтворители 10 стр.

Здравословни и безопасни условия на труд с бои, лепила и разтворители

Основната цел на този реферат е да ни запознае с условията за безопасна работа с бои, лакове и разтворители. Също така запознаване с техническите права и задължения на ръководителя. Какви са мерките за безопасна работа с тези материали...
ndoe
1