Материали 91-100 от 1272

Архивистика 67 стр.

Архивистика

Архивознанието като интегрално научно познание – обект, предмет, методи, задачи, понятиен апарат. Определение на понятието "архивистика". Архивистика — комплексна научна дисциплина, изучаваща и разработваща теоретичните...
emoto_92
6
Управление на човешките ресурси 13 стр.

Управление на човешките ресурси

УЧР е една от основните функции на управленската дейност. Класиците на науката за управление разглеждат човешките проблеми като елемент на основната функция - организация. За същността на понятието човешки ресурси...
cblock
6
Кратки лекции - Трудово право 50 стр.

Кратки лекции - Трудово право

ВЪПРОСНИК за изпита по Трудово право - 1. Предмет на трудовото право 89. Юридически отговорности за нарушения на трудовото законодателство 90. Административнонаказателна отговорност за нарушения на трудовото законодателство -...
ndoe
6
Атинска фондова борса 23 стр.

Атинска фондова борса

Наченки на финансов пазар се появяват неофициално в Гърция във втората половина на 19-ти век.Първите хора,които осъществяват валутни транзакции и сделки с ценни книжа на неофициалните пазари в Ермуполис и Атина,са гръцки търговци и собственици на кораби.
mOn
5