Материали 31-40 от 1272

Тренинг за сплотяване на екипа и подобряване на неговата ефективност 10 стр.

Тренинг за сплотяване на екипа и подобряване на неговата ефективност

На различни етапи от изпълнението на проекта /задачите/ е възможна промяна на екипа. Така например в ранен стадий на изпълнение на проект доброто съчетание изглежда по следния начин...
admin
10
Педагогически казус 6 стр.

Педагогически казус

Класният ръководител кани родителите на разговор (от него разбира, че и те са наясно с положението, но просълзени заявяват, че не могат да се справят със ситуацията. Търсят помощ от училището и учителите )...
admin
10
Защо компетенциите са неизменна част от съвременнта представа за образованост 4 стр.

Защо компетенциите са неизменна част от съвременнта представа за образованост?

Защо компетенциите са неизменна част от съвременнта представа за образованост? Защо е необходимо да се отиде отвъд знанията и уменията?...
legolas
10
Методика на физическото възпитание в детската градина 92 стр.

Методика на физическото възпитание в детската градина

Педагогическа наука, която конкретизира, доразвива и адаптира общите постановки на процеса на обучение в условията и със средствата на организираната или самостоятелна, но целенасочена и педагогически осмислена, двигателна дейност...
ivan40
10