Материали 51-60 от 213

Биологично земеделие 19 стр.

Биологично земеделие

Биологичното земеделие е земеделска система, която цели да осигури на потребителите прясна, вкусна и естествена храна, докато в същото време отчита и уважава естествените природни цикли. За да постигне това...
silviQ
1
Ценни книжа 10 стр.

Ценни книжа

Ценните книжа са документи, материализиращи право на собственост или на вземане, с които могат да бъдат извършвани разпоредителни действия – те могат да бъдат продавани, депозирани, залагани, сконтирани, джиросвани и т.н...
loli
1