Материали 41-50 от 1359

Политиката на Европейския съюз в сферата на данъчното облагане 96 стр.

Политиката на Европейския съюз в сферата на данъчното облагане

Целите на дипломната работа са пряко свързани с практическата реализация на основните групи теоретични задачи, свързани с данъчното законодателство в ЕС и могат да се обособят с оглед на последващия анализ в следните групи...
rusev02
0
Предизвикателства пред лихвента политика в банковия сектор при присъединяване на България към еврозоната 38 стр.

Предизвикателства пред лихвента политика в банковия сектор при присъединяване на България към еврозоната

Целта на настоящата курсова работа е да се определят предизвикателствата пред лихвената политика на банките при приемането на България в еврозаната....
lubega
0
Анализ на качеството на кредитния портфейл на търговска банка 16 стр.

Анализ на качеството на кредитния портфейл на търговска банка

В разработката ще направя анализ на кредитния риск за периода 2009-2011 година на България, също така ще направя анализ на кредитния портфейл и кредитния риск на една от най-големите банки действащи на пазара...
aronn
0
Базелски стандарти за капиталова адекватност и основни изисквания на наредба 8 на БНБ 21 стр.

Базелски стандарти за капиталова адекватност и основни изисквания на наредба №8 на БНБ

Банковата система играе централна роля в извършването на плащанията, мобилизирането и разпределението на спестяванията. Ефективният надзор над банковите институции е съществен компонент на силната икономическа среда...
lubega
0
Структурна реформа и демонополизация на производството 88 стр.

Структурна реформа и демонополизация на производството

Проблемните аспекти при монополизацията и възможности за демонополизация като част от структурната реформа в страната, с което да се даде тласък в развитието и конкурентноспособноста на частния сектор в производството и в частност в сферата на...
rusev02
0
Социализиране на археологическите обекти в София 57 стр.

Социализиране на археологическите обекти в София

Този надпис, който може да види всеки софиянец или гост на столицата в подлеза пред Министерския съвет, се отнася към групата на римските строителни надписи, които ознаменуват големите държавни градежи – обществени сгради или крепостни съоръжения...
cblock
0
Методически проблеми на одита на юридическите лица с нестопанска цел 88 стр.

Методически проблеми на одита на юридическите лица с нестопанска цел

Анализът на годишния счетоводен отчет позволява да се определи не само финансовото състояние на предприятието, но и причините довели до получените положителни или отрицателни резултати...
lubega
0
Регионална политика на ЕС и България 91 стр.

Регионална политика на ЕС и България

Различията в природните условия, историческото развитие и културните традиции в отделните части на Европа са довели до обособяването на региони с неравномерност и специфика в социалното и икономическото им развитие...
aronn
0
Мoтивaция cъщнocт видoве кoнцепции мяcтo рoля и знaчение нa здрaвнaтa oргaнизaция 73 стр.

Мoтивaция – cъщнocт, видoве, кoнцепции, мяcтo, рoля и знaчение нa здрaвнaтa oргaнизaция

Мoтивaциятa е тaзи cилa, кoятo кaрa хoрaтa дa дейcтвaт, пocтъпвaт и дa cе oтнacят kъм някoгo или нещo в рaзлични cитуaции и oбcтoятелcтвa пo нaчин, кoйтo те caми изберaт. Хoрaтa ca пoдлoжени кaктo нa вътрешни, тaka и нa външни влияния...
rusev02
0