Материали 51-60 от 1359

Външна политика на Република България между двете световни войни 76 стр.

Външна политика на Република България между двете световни войни

Предмет на настоящата дипломна работа е външнополитическият курс на България между двете световни войни. Задачата, която съм си поставил, е изследването на българската външна политика през периода 1919 – 1939 година...
daniche90
0
On-line маркетингът - ключ към успеха на малките и средните предприятия на експортните пазари 94 стр.

On-line маркетингът - ключ към успеха на малките и средните предприятия на експортните пазари

Цел на изследването в дипломната работа е да очертае проблемните аспекти в дейността на малките и средни предприятия в България, като страна-членка на ЕС, да синтезира причините за ниската им конкурентноспособност и грешките в системата за стимулиране...
ndoe
0
Същност на мрежовия маркетинг 74 стр.

Същност на мрежовия маркетинг

Целта на дипломната работа е да се анализира в същността си мултилевъл маркетинга и на тази основа да се определят възможностите една компания, чрез МЛМ да изгради ефективна и ефикасна продажбена система....
silviQ
0
Насърчаване на продажбите на конкретна организация 128 стр.

Насърчаване на продажбите на конкретна организация

Актуалността на темата е продиктувана от глобалната финансова криза, която налага активна маркетингова политика от страна на производствени и търговски фирми с цел подобряване пазарните си позиции и привличане на нови клиенти....
nerven
0