Материали 81-90 от 1359

Същност и прилагане на ДДС в България Оценка на ДДС в бюджетните приходи 102 стр.

Същност и прилагане на ДДС в България. Оценка на ДДС в бюджетните приходи.

Целите на дипломната работа са пряко свързани с практическата реализация на основните групи теоретични задачи, свързани с данъчното законодателство в ЕС и могат да се обособят с оглед на последващия анализ в следните групи...
messi
0
Класификация на злонамерени действия на потребителите 16 стр.

Класификация на злонамерени действия на потребителите

Има няколко вида злонамерени потребители: такива, които искат да увредят нечии компютър, да откраднат нечий лични данни и такива които разпространяват материали с авторско право без знанието на автора...
nerven
0
Представяне и оповестяване на финансовите инструменти във финансовите отчети на банките 23 стр.

Представяне и оповестяване на финансовите инструменти във финансовите отчети на банките

Банката е юридическо лице, което извършва публично привличане на влогове или други възстановими средства и предоставя кредити или друго финансиране за своя сметка и на собствен риск...
ndoe
1