Материали 91-100 от 824

Предприемачеството като теория и практика 19 стр.

Предприемачеството като теория и практика

темата на настоящата курсова работа е "Предприемачеството като теория и практика". Тя има преимуществено теоретичен характер и в нея правим преглед на основните предприемачески теории от 18 век до наши дни....
ivan40
0
Международната частна и официална употреба на еврото и ролята му като втора резервна и инвестиционна валута в света 10 стр.

Международната частна и официална употреба на еврото и ролята му като втора резервна и инвестиционна валута в света

Еврото като международна валута и проблемите на функционирането му. Процесът на въвеждане на единната парична единица се осъществява на три етапа...
ivan40
0
Електронен бизнес 17 стр.

Електронен бизнес

Електронният бизнес е бизнес, който се извършва посредством електронни медии; това включва всеки бизнес, чиито приходи частично или изцяло се дължат на ползването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ)....
nerven
0
Корупционни практики в администрацията на изпълнителната власт 5 стр.

Корупционни практики в администрацията на изпълнителната власт

Корупционните действия на администрацията в изпълнителната власт се ориентират към тези аспекти от нейната дейност, който в най – голяма степен концентрират монополна власт и чиновническа...
daniche90
0