Материали 21-30 от 824

Правна закрила и използване на обекти на интелектуалната собственост 26 стр.

Правна закрила и използване на обекти на интелектуалната собственост

Авторското право се разпростира върху произведенията на науката, литературата, които са резултат от интелектуалната творческа дейност на човека, обективирана в каквато и да е форма, независимо от предназначението и достойнството на произведението...
aronn
0
Програма за превенция на наркоманията сред подрастващото население в община Пещера 8 стр.

Програма за превенция на наркоманията сред подрастващото население в община Пещера

През последните години проблемите свързани с употребата на наркотични и упойващи вещества все по-трайно привличат вниманието на българската общественост...
daniche90
0
Териториалното управление и самоуправление в следващите 20 г 106 стр.

Териториалното управление и самоуправление в следващите 20 г.

През последните десетилетия регионалното планиране се развива ускорено под въздействието на глобалните проблеми, принципите и задачите, поставени пред регионалното развитие на общностите от типа на Европейския съюз...
daniche90
0
Внедряване на стратегически аутсорсинг в ИТ услугите на българските фирми 107 стр.

Внедряване на стратегически аутсорсинг в ИТ услугите на българските фирми

Целта на магистърската теза е да изследва аутсорсинга в ИТ услугите, ще бъдат разгледани и анализирани в обобщен план компаниите специализирали се в ИТ аутсорсинг...
messi
0
Методи за анализ на финансови пазари и инструменти 139 стр.

Методи за анализ на финансови пазари и инструменти

Бързото развитие на технологиите и комуникациите улесни процесите на глобализация в световен мащаб. Промениха се коренно доскорошните представи за икономиката и възможностите за инвестиране...
cblock
0
MS WORD ФОРМАТИРАНЕ НА ДОКУМЕНТИ СТИЛОВИ ФОРМАТИ 10 стр.

MS WORD. ФОРМАТИРАНЕ НА ДОКУМЕНТИ, СТИЛОВИ ФОРМАТИ

УВОД 2 1. Основни елементи на компютърните системи 2 2. Техники за работа с текст в процесора MicrosoftWord 3 3. Форматиране на текст 3 4. Настройка метод за подравняване 5 5. Операционната система Microsoft Windows 5 6. Работа с текстобработваща
cvete61
0