Материали 61-70 от 824

Търговско представителство 5 стр.

Търговско представителство

търговското представителство е институт на обективното търговско право, правна конструкция, правно действие и система от правни отношения, създадени от необходимостта на търговеца да привлича други лица, които да му сътрудничат при извършване на...
nerven
1
Управленската и бизнес етика в подкрепа на мениджъра за справяне с промяната в здравеопазването 4 стр.

Управленската и бизнес етика в подкрепа на мениджъра за справяне с промяната в здравеопазването

В съвременните условия на дълбоки промени в системата на здравеопазване здравните мениджъри застават лице в лице с множество нови и непознати икономически, политически, социални и технологични проблеми, за които нямат готови решения...
ivan40
2