Материали 81-90 от 824

Анализират промените в съвременната държава породени от глобализацията 13 стр.

Анализират промените в съвременната държава, породени от глобализацията

Все по-отчетливо светът се променя. В края на ХХ и началото на ХХІ век благодарение на технологическия процес настъпва краят на пространствените и времеви разстояния.
messi
0
ОНЛАЙН МАРКЕТИНГ 72 стр.

ОНЛАЙН МАРКЕТИНГ

Съвременните производствено-икономически процеси стават все по-сложни и динамични. Това се определя от научно-техническия прогрес, проблемите на енергийно-суровинните ресурси, продоволствието и екологията.
messi
0
ВЪЗНИКВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ПРАВНАТА СИСТЕМА В БЪЛГАРИЯ 22 стр.

ВЪЗНИКВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ПРАВНАТА СИСТЕМА В БЪЛГАРИЯ

През дългия период на своето развитие модерното правознание бавно и мъчително си пробива път през многобройните, често пъти противоречиви или недотам научни определения и анализи на това сложно явление – правото.
messi
0
ОНЛАЙН МАРКЕТИНГ ПРИЛОЖЕНИЕ ОТ МАЛКИТЕ ФИРМИ В БЪЛГАРИЯ 4 стр.

ОНЛАЙН МАРКЕТИНГ – ПРИЛОЖЕНИЕ ОТ МАЛКИТЕ ФИРМИ В БЪЛГАРИЯ

През последните години настъпват промени в българската икономика, конкуренция се засилва. В същото време се изменят потребителските нужди, завишават се потребителските изисквания
messi
0