Материали 91-100 от 501

Диабетна ретинопатия 10 стр.

Диабетна ретинопатия

Диабетът е комплексно заболяване, резултат от невъзможността на тялото да произвежда инсулин - хормонът, който пренася захарта от кръвта в клетките, където тя се използва за енергия. Без достатъчно инсулин остава прекалено много захар в кръвта....
silviQ
1
Елементи и структура на цените Съотношения на цените Разходно-калкулативни методи 22 стр.

Елементи и структура на цените. Съотношения на цените. Разходно-калкулативни методи.

Сравнителни методи. Методи за избор и офериране на пазарни цени. Същност на инвестиционния риск при инвестиции в реални активи. Етапи при анализ на риска...
cblock
1
Популационна генетика 25 стр.

Популационна генетика

Популационната генетика изучава явленията наследственост и изменчивост на ниво популация. Тя изследва генетичната структура на популациите и нейните промени под влияние на различните еволюционни фактори...
gecata_maina
1
Педагогическа психология 19 стр.

Педагогическа психология

Психологически проблеми на учителската професия. Професионално значими качества, удовлетвореност и фази на професионалната активност. Тревожност и стресоустоичивост на учителската професия...
nerven
2