Материали 21-30 от 813

Технология за изработване на цистерна 20 стр.

Технология за изработване на цистерна

Да се разработи технологичен процес за заваряване на "Цистерна". Материал на изделието - стомана S355J2 БДС EN 10025-2:2005. Годишна производствена програма - 10 броя годишно. Чертеж на изделието е даден в приложението към курсовата рабо
dannyboy
0
Майстори на детската илюстрация Вадим Лазаркевич Либико Марайа и други 11 стр.

Майстори на детската илюстрация. Вадим Лазаркевич, Либико Марайа и други

Възникване на световна ЛДЮ и нейни представители. Възникване на българска ЛДЮ и нейни представители. Илюстрацията в литературата за деца и юноши. Известни илюстратори...
rusev02
0
Умножение и деление на естествени числа с двуцифрено число - план на урок по Математика за 4-ти клас 5 стр.

Умножение и деление на естествени числа с двуцифрено число - план на урок по Математика за 4-ти клас

Образователни цели: да се затвърдят знанията и усъвършенстват уменията на учениците за умножение и деление на естествените числа с двуцифрено число...
ndoe
6
Курсов проект по теория на механизмите и машините 8 стр.

Курсов проект по теория на механизмите и машините

Курсов проект по теория на механизмите и машините, равнен лостов механизъм. Задача. Равнинен лостов механизъм е зададен със структурната си схема и със стойностите на неговите параметри – loa=200 mm, lab=1000 mm, lbd=800 mm, lae=280mm, let=150...
messi
2
Клас Двусемеделни растения - семБобови 9 стр.

Клас Двусемеделни растения - сем.Бобови

Двусемеделните (magnoliopsida) са клас растения принадлежащи към отдел покритосеменни (magnoliophyta). Включва в себе си най-разнообразни по външен вид и размери видове, от едногодишни растения до дървета...
nerven
0
Социално-педагогическо консултиране на деца с проблеми в развитието 11 стр.

Социално-педагогическо консултиране на деца с проблеми в развитието

Раждането на дете с отклонения в развитието е тежко изпитание за всички в семейството. Родителите, свързвайки с децата своите надежди, приемат отговорността да възпитат човек на следващото поколение, който може би ще реализира неосъоществените им...
the_magicer
0