Материали 41-50 от 813

Анализ на развитието на транспортния отрасъл в Република България 43 стр.

Анализ на развитието на транспортния отрасъл в Република България

Транспорта е отрасъл в икономиката на всяко човешко общество и е свързващо звено в система на взаймодействие на различните производства и отрасли. Той е широк спектър от различни типове и видове транспортни средства, съоръжения, пътища, обслужващи бази...
ndoe
0
Постояннотоков регулатор с автотрансформаторна комутация 97 стр.

Постояннотоков регулатор с автотрансформаторна комутация

В литературният обзор са разгледани различните видове постояннотокови регулатори и е cобяснен принципа им на действие, като са посочени техните предимства и недостатъци...
rusev02
0
Компютърни системи за управление 13 стр.

Компютърни системи за управление

Да се проектира структурата, принципната схема и програмното осигуряване на микропроцесорна система за измерване и обработка на сигнали, базирана на едночипови микроконтролери емк, фамилия MSC-51 (8051), реализиращи следните функции...
ivan40
0
Тракийски светилища и гробници 129 стр.

Тракийски светилища и гробници

В последните три десетилетия историческата наука акцентира задълбочено своето внимание върху изследване във всички области на траките и тракийската древност, което от своя страна дава възможност да станат достъпни за масовата публика и историята редица...
dannyboy
0
Курсов проект по Философия на обучението 7 стр.

Курсов проект по Философия на обучението

Автодидактическа игра. Име на играта: "Картинна верижка". Възпитателно съдържание: правилно произнасяне на фонеми и осъзнаване на фонемите, съставящи различни дума. Уточняване представите на децата за езиковите единици дума и звук...
nerven
0
Видове иновации в микро- и малките предприятия в България 13 стр.

Видове иновации в микро- и малките предприятия в България

Микропредприятията залагат на усъвършенствани иновации в ограничен пазарен сегмент, а средните по размер единици съсредоточават своето внимание върху международния пазар, иновират по-интензивно и с по-висока степен на технологична промяна...
rusev02
1