Материали 31-40 от 1153

Златната ера на печатната преса - технологии на САЩ в книгопечатането 10 стр.

Златната ера на печатната преса - технологии на САЩ в книгопечатането

Комуникацията винаги е играла ключова роля в човешката цивилизация. Боравенето с информация е свързано с нейното кодиране - записване, съхраняване на информационен носител и декодиране - разчитане...
the_magicer
0
Специфика в Международната комуникация на ООСЕ СПЮИЕ 8 стр.

Специфика в Международната комуникация на ООСЕ, СПЮИЕ

В процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа (ПСЮИЕ), страни-участнички са: Албания, Босна и Херцеговина, България, Гърция, Македония, Румъния, Сърбия и Черна гора и Турция...
lubega
0
Формиране на средновековното селячество в Западна Европа Категории зависимо население 21 стр.

Формиране на средновековното селячество в Западна Европа. Категории зависимо население

Аграрно развитие и урбанизация на средновековна Европа. Формиране на средновековното селячество в Западна Европа. Категории зависимо население...
dannyboy
0
Ликвидност Оценка Групиране на активите Класификация на пасивите Политика и отчетност на ликвидността Управление на ликвидния риск 23 стр.

Ликвидност. Оценка. Групиране на активите. Класификация на пасивите. Политика и отчетност на ликвидността. Управление на ликвидния риск

Банковата система заема особено място в стопанската структура на всяка страна. банките мобилизират и превръщат в активно действащ капитал значителна част от паричните ресурси в икономиката, извършват разплащания между фирмите и гражданите, осъществява...
daniche90
3
Обект предмет на географската наука 4 стр.

Обект, предмет на географската наука

Науката е форма на общественото съзнание,социална институция насочена към създаване на нови знания за природата и обществото.Научната познавателна дейност е иновационна тъй като е насочена към създаване на нови знания.Въпросът за това какво се включва към
mimcheto9333
0