Материали 81-90 от 1151

Гъвкаво-адаптивна теория за дизайн на обучението 4 стр.

Гъвкаво-адаптивна теория за дизайн на обучението

Гъвкаво – адаптивната теория е разработена в края на 90-те години на 20 век от колектив учвни от Университета във Вандербилт, САЩ. Ръководител на групата е Даниел Шварц, а неин говорител е Джон Бренсфорд...
ivan40
0
Неделни училища 8 стр.

Неделни училища

Неделните училища са неотменима част от катехизаторската дейност на Църквата в нейната най-малка единица - енорията. Те се явяват естествено продължение за изяснение на Светата Литургия, чрез която се осъществява Църквата тук на...
messi
0
Акционерно дружество Образуване 9 стр.

Акционерно дружество. Образуване

Корените на съвременните Акционерни дружества (АД) трябва да се търсят в късното средновековие, когато в градовете-държавици на Италия се образуват като АД банки, а в Холандия и Англия – мореплавателни и търговски компании....
the_magicer
0
Приложение на принципа на абстракцията за построяване на множеството на реалните числа 9 стр.

Приложение на принципа на абстракцията за построяване на множеството на реалните числа

В предния параграф установихме, че операцията умножение в z не притежава обратна алгебрична операция. Затова си поставяме следната задача: да се построи ново множество от числа, което да включва в себе си множеството z...
aronn
0