Материали 91-100 от 284

Маркетингово проучване 13 стр.

Маркетингово проучване

Създаването на единен свят без граници е мечтата на съвременното, свободомислещо общество. Един от начните за преминаването от един свят в друг е преодоляване на езиковите бариери при общуването между хората...
messi
0
Капиталово бюджетиране 9 стр.

Капиталово бюджетиране

Характеристика на капиталовото бюджетиране – това е процес за оценка , анализ, сравняване и избор на проекти, за да се постигне максимален доход или максимален размер на стойността на богатството на фирмата...
cblock
1
Мотивация на персонала във фирма СИМ АД посредством теорията на АМаслоу 12 стр.

Мотивация на персонала във фирма СИМ АД посредством теорията на А.Маслоу

В съвременната сложна и променяща се икономическа среда, целенасочено се търсят и предлагат методи, техники и средства за осигуряване на квалификациран, мотивиран, високопродуктивен и лоялен персонал, способен да реализира целите на организацията...
loli
1