Материали 71-80 от 284

Характерни особености и приложни аспекти на Online обучаващите курсове 52 стр.

Характерни особености и приложни аспекти на “Online” обучаващите курсове

Online обучаващия курс е Web-базирано обучение (Web-Based Training) и може да се опише като “обучение, при което WWW се използва като виртуална среда за представяне на учебните материали и/или за осъществяване на учебния процес.
aronn
0
Иновации в малките и средни предприятия 14 стр.

Иновации в малките и средни предприятия

Изследване на подхода на реални опции като средство за вземане на решение и използването му в разработването на обобщен подход за финансово-икономическа оценка на планираните иновации и свързаните с тях дейности...
the_magicer
4
Човекът и шумът 19 стр.

Човекът и шумът

Накратко, в дипломната работа е описано, влиянието на шумът върху човека, след каква степен става вреден и какви са негативните влияния върху човека. Различните нива на щум, Разглеждането му като различна цветова гама и така нататък...
rusev02
0
Реализация на стенд за пускане на асинхронен двигател чрез свързване в схема звезда-триъгълник 23 стр.

Реализация на стенд за пускане на асинхронен двигател чрез свързване в схема "звезда-триъгълник"

Пускане чрез превключване на свързването от звезда в триъгълник. То се осъществява със специален превключвател като в началото, при пускане, временно...
rusev02
0
Сделки с фючърсни стокови контракти 83 стр.

Сделки с фючърсни стокови контракти

Изборът на тема за разработването на настоящата дипломна работа е продиктуван от повишения интерес през последните години у нас към дейността на организираните пазари в това число и търговията с фючърси...
messi
0