Материали 91-100 от 135

Конкурентоспособност на компания за пиво 9 стр.

Конкурентоспособност на компания за пиво

Компанията е наследник на стари пивоварни традиции с над 100-годишна история. Компанията се утвърждава като българската марка еталон за българите. През последните години производството и продажбите се движат с възходящо развитие и...
silviQ
1
Анализ на система за фирмена сигурност на фирма 8 стр.

Анализ на система за фирмена сигурност на фирма

Фирмената сигурност е комплекс от взаимно свързани мероприятия и дейности. Всичко трябва да е предварително обмислено и разработено като единна система – наречена "Концепция за сигурност на фирмата"...
nerven
1
Анализ на финансовото състояние на фирма 74 стр.

Анализ на финансовото състояние на фирма

Оцеляването на дадено предприятие зависи от резултатите от стопанската му дейност, които определят способността му да реализира приходи, които да покриват разходите и задълженията и да задоволят претенциите на неговите собственици...
messi
2