Материали 11-20 от 135

Формиране и реализиране на управленска политика във фирма 10 стр.

Формиране и реализиране на управленска политика във фирма

Фирмата е регистрирана на 20.11.2006г. с основен предмет на дейност търговия с козметични продукти. Дружеството концентрира усилията си към клиенти, употребяващи козметични продукти и продукти за коса...
cblock
0
Повишаване на производителността на труда във фирма 6 стр.

Повишаване на производителността на труда във фирма

Производителността на труда е един от най-важните показатели, характеризиращи ефективността от използването на човешкия труд при осъществяване на производствено-стопанската дейност на предприятието...
gecata_maina
0
Анализ и оценка на риска на работещите във фирма 6 стр.

Анализ и оценка на риска на работещите във фирма

"Х" ООД е фирма, със седалище, адрес на регистрация и дейност в гр. Русе. Дружеството е учредено изцяло с частни капитали и е изцяло частна собственост. Основният капитал на фирмата е в размер на 5000 лева, разпределен по равно между два
silviQ
0
Организационна диагностика и култура на фирмата 15 стр.

Организационна диагностика и култура на фирмата

“Синко” ООД е регистрирана на 29.06.1993 година в град Шумен. Тя е изцяло частна компания, започнала своята дейност през 1993 като новостартираща фирма – рожба на зараждащия се частен сектор в България. Създадена е от четирима съдружници
daniche90
0
Анализ на доходите на юридически лица Анализ на фирма quotХquot 63 стр.

Анализ на доходите на юридически лица. Анализ на фирма "Х"

Ролята на търговията като важен отрасъл на икономиката и фаза на възпроизводствения процес се повишава непрекъснато. Може да се посочи, че тя свързва производството и разпределението с потреблението, като функция на всички стопански структури...
dannyboy
0
Финансов анализ на фирма 54 стр.

Финансов анализ на фирма

За да функционира успешно фирмата, системно трябва да се анализира финансовото състояние. Периодичните оценки дават възможност да се определят проблемните области, да се отделят печелившите от не печелившите изделия, да се определят областите от...
nerven
0