Материали 1-10 от 122

Бъдещето на човечеството и новите енергийни източници 15 стр.

Бъдещето на човечеството и новите енергийни източници

На практика, на територията на ЕС на внос на енергия разчитаме по отношение на приблизително половината от енергопотреблението. В допълнение, изкопаемите горива се равняват на 78% от брутното вътрешно енергопотребление на ЕС...
the_magicer
0
Водородът универсален енергиен източник 90 стр.

Водородът – универсален енергиен източник

По пътя на развитието си човечеството периодично се е изправяло пред кризи. И преодоляването на всяка следваща криза му е давало нов тласък за развитие. В момента цивилизованият свят се изправя пред поредната криза...
aronn
0
Зелена енергия 12 стр.

Зелена енергия

Светът не може без електричество. Нарастващото търсене на електроенергия и либерализиращите се условия в енергетиката доведоха до значителни промени на енергийните пазари. Няма ограничения. Има единствено предизвикателства...
aronn
0
МАТЕРИАЛИ ИЗПОЛЗВАНИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА СЛЪНЧЕВИ СИСТЕМИ ЗА БИТОВА ТОПЛА ВОДА И КОМЕНТАРИ ОТНОСНО ТЯХНАТА НАДЕЖДНОСТ 29 стр.

МАТЕРИАЛИ ИЗПОЛЗВАНИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА СЛЪНЧЕВИ СИСТЕМИ ЗА БИТОВА ТОПЛА ВОДА И КОМЕНТАРИ ОТНОСНО ТЯХНАТА НАДЕЖДНОСТ

Всички компоненти на слънчева система за битова топла вода са засегнати, като започнем с остъклен слънчев колектор за топлинни приложения.........
messi
0