Материали 1-10 от 24

Бъдещето на човечеството и новите енергийни източници 15 стр.

Бъдещето на човечеството и новите енергийни източници

На практика, на територията на ЕС на внос на енергия разчитаме по отношение на приблизително половината от енергопотреблението. В допълнение, изкопаемите горива се равняват на 78% от брутното вътрешно енергопотребление на ЕС...
the_magicer
0
Водородът универсален енергиен източник 90 стр.

Водородът – универсален енергиен източник

По пътя на развитието си човечеството периодично се е изправяло пред кризи. И преодоляването на всяка следваща криза му е давало нов тласък за развитие. В момента цивилизованият свят се изправя пред поредната криза...
aronn
0
ВЕТРОГЕНЕРАТОРИ 7 стр.

ВЕТРОГЕНЕРАТОРИ

Сега и в бъдеще, себестойността и инвестициите за електричество от вятъра се очаква да бъдат най-ниски, в сравнение с всички други електропроизводства от екологичните и напълно възобновяеми енергоизточници.....
aronn
0
Регионална политика на Европейския съюз по отношение на възобновимите енергийни източници 21 стр.

Регионална политика на Европейския съюз по отношение на възобновимите енергийни източници

Възобновяемите източници на енергия предоставят на човечеството един огромен енергиен ресурс, който е в състояние напълно да задоволи всичките му енергийни нужди. И тук възниква въпроса: Защо до сега ВЕИ не са се наложили...
the_magicer
2