Материали 101-110 от 140

Човекът и множествеността на неговите измерения 8 стр.

Човекът и множествеността на неговите измерения

Моралът е проблем на човешката реалност: от една страна — проблем на самоопределението и самоосъществяването на Аз-а, от друга — проблем на взаимоотношението на Аз-а с другия, другите, на приобщаването му към моралния смисъл и ценности на...
admin
1
Справедливостта и морала 1 стр.

Справедливостта и морала

Справедливостта е наистина свързана пряко с морала. Но дали когато човек е несправедлив в дадена ситуация, непременно това ще означава, че му липсва морал. Регулира ли в действителност морала нашето поведение...
legolas
2
Любовта 8 стр.

Любовта

Невъзможно е да бъде изведена точна и изчерпателна дефиниция за този истински феномен в природата на човешката чувственост, освен ако не решим да приемем самото понятие „феномен” за определение...
legolas
1