Материали 61-70 от 140

Теоретични аспекти на етиката Управленска етика и организационна култура 95 стр.

Теоретични аспекти на етиката. Управленска етика и организационна култура

В исторически аспект няма единна концепция и единно разбиране за етиката. още от времето на Аристотел етичните съображения отразяват даден социален, културен, политически и икономически контекст. За да разберем какво означават думите "морал" и &
gecata_maina
1
Етиката като наука 21 стр.

Етиката като наука

Понятията "етика" и "морал" са познати на почти всички хора. С първото се обозначава науката, а с второто - предмета на нейното изследване. Понятието "етика" произтича от древногръцката дума ethos...
dannyboy
1
Етически анализ Здраве и равни възможности 7 стр.

Етически анализ "Здраве и равни възможности"

Марк Дилтон постъпва на работа в голяма химическа фирма. Той се проявява като добър специалист и дори превъзхожда колегите си, с които работи съвместно. Мениджърите оценяват високо неговата мотивация, способности, дисциплина....
loli
3
Етикет и национално-културни особености на етикета 18 стр.

Етикет и национално-културни особености на етикета

Правила за поведение, отразяващи ценностите на една култура; демонстрира уважение, внимание и учтивост; формира първите впечатления за човека; гарантира ефективната комуникация между хората...
nezabravima
3
Морал и етика 11 стр.

Морал и етика

Етиката – учение за добродетелните свойства на душата. Думата "етос" древните гърци първоначално употребявали, за да обозначат с нея: съвместно обиталище, място на общо пребиваване...
dannyboy
0